Σάββατο, Ιούνιος 22, 2024

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΣΕ Γ.Ε.ΜΗ., ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ και ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Μετά από εντολή σας αναλαμβάνουμε να ενημερώσουμε τον φάκελό σας στην Γ.Ε.ΜΗ. Εδώ θα βρείτε το σχετικό έγγραφο (ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ) προς την  Γ.Ε.ΜΗ. το οποίο συνοδεύει όλα τα απαραίτητα έγγραφα που πρέπει να μας αποδώσει η εταιρεία σας. Όταν συγκεντρώσετε τα απαραίτητα έγγραφα η OFFICES SERVICE AE αποστέλλει courier και τα παραλαμβάνει.

Κατόπιν συμπληρώνουμε τα φύλλα των εφημερίδων της δημοσίευσης καθώς και το τιμολόγιο της πολιτικής εφημερίδας που είναι αναγκαία να συνοδεύουν το Διαβιβαστικό. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας σας αποστέλλουμε τον αριθμό πρωτοκόλλου που αποδεικνύει την κατάθεση των εγγράφων σας στην Γ.Ε.ΜΗ. Τέλος, σας αποστέλλουμε ηλεκτρονικά το σχετικό ΦΕΚ στο οποίο έγινε η δημοσίευσή σας αμέσως μόλις τυπωθεί στο Εθνικό Τυπογραφείο.