Σάββατο, Ιούνιος 22, 2024

ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ, ΜΑΚΕΤΕΣ και ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ

Αναλαμβάνουμε τη στοιχειοθεσία του ισολογισμού σας βάσει των οδηγιών του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Στοιχειοθεσία είναι η διαδικασία διαμόρφωσης των δοθέντων από εσάς στοιχείων σε αρχεία κατάλληλα (σύμφωνα με το νόμο) για δημοσίευση σε έντυπη μορφή ή σε ηλεκτρονική ανάρτηση.

Χωρίς να χρησιμοποιήσετε τις άλλες υπηρεσίες μας μπορούμε να στοιχειοθετήσουμε τα οικονομικά σας στοιχεία στη μορφή που θέλετε και να τα χρησιμοποιήσετε όπως επιθυμείτε.

Τα τελικά αρχεία μπορούν να σας δοθούν είτε ηλεκτρονικά είτε σε μορφή χαρτομακέτας.

Διαμορφώνουμε την μακέτα του ισολογισμού σας για ιδία χρήση, όπως μας ζητηθεί.

Σας δημιουργούμε χώρο για τις υπογραφές των μελών που αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις καθώς και για τους ορκωτούς ελεγκτές σε όσες εταιρείες ελέγχονται.

Σας αποστέλλουμε μακέτες σε οποιοδήποτε μέγεθος χαρτιού επιθυμείτε (Α3, Α4) και σε οποιαδήποτε μορφή αρχείου (pdf, jpeg κ.λ.π.) είτε μέσω courier, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την ενημέρωση του αρχείου σας και εκτύπωση, όποτε παραστεί ανάγκη.