Σάββατο, Ιούνιος 22, 2024

MASS MAILING (POST / E-MAIL)

Αναλαμβάνουμε ολόκληρη την διαδικασία φακελλοποίησης – γραμματοσήμανσης – αποστολής μέσω ταχυδρομείου, οποιουδήποτε όγκου εγγράφων επιθυμείτε (διαφημιστικά, τιμολόγια κ.τ.λ.) σε πανελλαδική κλίμακα.

Αναλαμβάνουμε την αποστολή των ηλεκτρονικών σας μηνυμάτων (διαφημιστικών ή ενημερωτικών) σε πολλαπλούς αποδέκτες σε ελάχιστο χρονικό διάστημα με δυνατότητα απόκρυψης παραληπτών.